Práce s partnery

TELS CARGO preferuje budování dlouhodobých vztahů se svými dodavateli a partnery, protože udržitelné obchodní vztahy vytvářejí podmínky pro optimalizaci a efektivní plánování činností.

Společnost TELS CARGO přitom sama dodržuje a vyžaduje od svých stálých dodavatelů a partnerů dodržování řady zásad souvisejících s odpovědností společnosti vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a společnosti.

Dodržování lidských práv považujeme za nezbytnou podmínku v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv, Deklarací Mezinarodní organizace práce o základních principech a právech při práci, Globálním paktem OSN a Obecnými zásadami OSN o podnikání a lidských právech.

Očekáváme, že naši partneři budou vytvářet pracovní podmínky pro své zaměstnance, které mohou zajistit bezpečnost práce na pracovištích a předcházet zdravotním rizikům.

Očekáváme, že naši partneři budou dodržovat zákony na ochranu životního prostředí země, ve které působí.
Očekáváme, že naši partneři ve své obchodní praxi vždy budou:

  • jednat čestně a v souladu se všemi právními požadavky zemí, ve kterých působí;
  • podporovat antimonopolní a antidumpingové parktiky;
  • zajišťovat bezpečnost a zabezpečení informací získaných v důsledku obchodních vztahů;
  • vylučovat vliv osobních vztahů na obchodní rozhodování zaměstnance partnerské společnosti.

TELS CARGO si vyhrazuje právo po splnění svých povinností ukončit obchodní vztahy s dodavatelem, který nedodržuje výše uvedené zásady.