Směr Evropa

Směr Evropa

224 vozidel na hlavních tazích:

  • z České republiky, Itálie, Německa, Rakouska a BeNeLuxu do Ruské federace, Uzbekistánu, Kazachstánu a Mongolska;
  • z Ruské federace, Uzbekistánu, Kazachstánu a Mongolska do České republiky, Itálie, Německa, Rakouska a BeNeLuxu;
  • vnitroevropská přeprava z/do České republiky, Německa, Itálie, Francie, Belgie a Nizozemska;
  • další země na vyžádání.

Doprava ze zemí balkánského regionu:

  • z Rumunska, Bulharska, Srbska a Turecka do Ruské federace a Běloruska;
  • z Ruské federace do Bulharska a Rumunska;
  • další země na vyžádání.

Za současných podmínek je organizována objížďka Ukrajiny přes Polsko, možná je i přes Turecko.