Doprava ze zemí Balkánského poloostrova. Nové dodavatelské řetězce

  • Jak bývá organizována dodávka zboží ze zemí balkánského regionu?
  • Dokážete zajistit stabilní spolehlivost přepravy z balkánského regionu mimo Ukrajiny?
  • Je známo, že ruští silniční dopravci se již řadu let potýkají s nedostatkem polských povolení. Jak tento problém vyřešíte?
  • Jaká je vaše výhoda při organizaci přepravy podle schématu pomocí překladiště v Polsku? Mohou to zorganizovat jiné mezinárodní logistické společnosti?
  • Existují nějaká omezení ohledně složení nebo typů nákladu pro použití vašeho překladiště v Polsku?


Vitaly Efimchik, vedoucí klientského oddělení (Balkán)

Jak bývá organizována dodávka zboží ze zemí balkánského regionu?

Za normálních okolností byla silniční doprava z balkánského regionu (Turecko, Řecko, Rumunsko a další země) do Ruské federace nejčastěji realizována tranzitem přes Ukrajinu. Dnes je tato cesta uzavřena kvůli vojenské situaci v této zemi.
Dopravu lze realizovat oklikou - přes Maďarsko, Slovensko, Polsko, Bělorusko. Zde však nastává problém: ruští silniční dopravci mají velmi málo mezinárodních povolení pro tranzitní dopravu přes Maďarsko, a proto má tato trasa omezenou přepravní kapacitu, a tedy vysoké sazby za přepravu. Koncem roku se problém nedostatku povolení ještě vyostřuje.

Dokážete zajistit stabilní spolehlivost přepravy z balkánského regionu mimo Ukrajiny?

Naše společnost se také potýká s nedostatkem maďarských tranzitních povolení, ale máme alternativní logistická schémata, která mohou tento problém úspěšně obejít a spolehlivě doručovat zboží z balkánského regionu po celý rok.
Přítomnost v našem vozovém parku vozů s českou a ruskou registrací nám dává možnost zorganizovat následující přepravní schéma.

1. V první fázi si náklad od přepravce vyzvedne automobil české registrace, který nevyžaduje povolení pro přepravu v rámci Evropské unie a dopraví jej do našeho překladiště v Polsku, kde zajistíme jeho překládku a následnou dokumentaci pro další přepravu.
2. V Polsku naložíme náklad s novými přepravními doklady do našich vozidel s ruskou registrací a odvezeme jej k příjemci do Ruské federace.

Je známo, že ruští silniční dopravci se již řadu let potýkají s nedostatkem polských povolení. Jak tento problém vyřešíte?

Problém se scvrkává především na tranzitní povolení potřebná k přepravě zboží z jiných zemí do Ruska přes Polsko. Pro přepravu mezi Polskem a Ruskou federací stačí dvoustranná povolení. S kompetentní přípravou přepravních dokladů v plném souladu s legislativou všech zemí účastnících se tohoto logistického schématu je dodávka na druhém úseku - z Polska do Ruské federace - prováděna s dvoustranným povolením.

Jaká je vaše výhoda při organizaci přepravy podle schématu pomocí překladiště v Polsku? Mohou to zorganizovat jiné mezinárodní logistické společnosti?

Naší hlavní výhodou je, že dodávka probíhá vlastním transportem s plnou kontrolou ve všech fázích. Služby spedičních společností, které do práce zapojují subdodavatele třetích stran obsahují více rizik. Všechna naše vozidla jsou vybavena navigačními systémy GPS, které sledují pohyb vozu v reálném čase. V balkánském směru máme samostatnou dopravní kolonu, jejíž zaměstnanci i řidiči důkladně znají všechny záludnosti práce na tomto trhu.

Ve vozovém parku máme návěsy se zvýšenou kapacitou (objem 100 m3 a výška 3 m), což v určitých případech zlevňuje přepravu a usnadňuje nakládku.

Naše ruská flotila má status celního dopravce, což také poskytuje řadu výhod v rychlosti a ceně doručení. Vozidlo překročí hranici s celní unií a bez obvyklých postupů pro zajištění celních plateb doručí zboží na celní úřad určení a po celním odbavení do skladu zákazníka. Drahé zboží lze přepravit bez povinného doprovodu.

Existují nějaká omezení ohledně složení nebo typů nákladu pro použití vašeho překladiště v Polsku?

Neexistují žádná konkrétní omezení pro náklad. Na Balkáně přepravujeme „standardní“ náklad, který není klasifikován jako nebezpečný (ADR) ani nevyžadující kontrolu teploty. V případě potřeby můžeme po dohodě se zákazníkem zajistit doplňkové služby - např. překládku dlouhého nákladu s horním naložením jeřábem.