Nákladní doprava z Číny po silnici. Jak se to dělá?

  • Je možné provést přímou přepravu zboží z Číny jedním vozidlem bez překládky na cestě?
  • Jak moc předvídatelné jsou schémata silniční dopravy z Číny?
  • Jaké další specifické výzvy jsou na tomto trhu nákladní dopravy?
  • Existují kvůli značným rizikům zpoždění nějaké cenové prvky pro dodávky zboží z Číny po silnici?
  • Jak můžeme minimalizovat zpoždění zboží na čínských hranicích?
  • Kdo určuje kontakt s čínským dopravcem?


Pavel Kirichenko, vedoucí klientského oddělení

Je možné provést přímou přepravu zboží z Číny jedním vozidlem bez překládky na cestě?


Takové přepravy jsme prováděli hluboko do Číny před začátkem pandemie COVID-19. Po uzavření hranic ČLR pro všechny zahraniční dopravce je schéma silniční přepravy z Číny následující:


1) Čínský přepravce vyzvedne náklad od odesílatele, doveze jej na hraniční přechod a vyloží ve speciálně vybavené celní zóně.
2) Náš transport vjíždí do této zóny, opouští návěs, tahač se vrací na ruskou stranu, čeká na signál z čínské strany, že návěs je naložen. Za normálních okolností to trvá 1-2 dny.
3) Po naložení návěsu tahač opět vjede do celní zóny a návěs vyzvedne. Přepravní doklady z čínské strany jsou v návěsu s nákladem.


Jak moc předvídatelné jsou schémata silniční dopravy z Číny?

Bohužel trh nákladní dopravy z Číny je nyní velmi nestabilní, pokud jde o kontrolu nad načasováním a náklady na doručení. Čínská politika nulové tolerance vůči viru COVID-19 znamená, že jakýkoli hraniční přechod, nakládací a vykládací terminál nebo přepravní zařízení mohou být umístěny na jeden den do karantény, pokud se tam najde infikovaný zaměstnanec. Navíc zboží a návěsy, které se v tu chvíli nacházejí v takové zóně, tam obvykle zůstávají až do zrušení karantény.

Podmínky karantény nejsou předem oznamovány, kompenzaci za zpoždění nákladu čínská strana neposkytuje – je to považováno za událost vyšší moci. Náklad a vozidla mohou uvíznout v karanténní zóně na měsíce.


Od začátku pandemie se kapacita hraničních přechodů snížila asi čtyřikrát a dnes je to až 100 aut denně, průměr se odbaví 60-70 aut. Z důvodu náhlého uzavření některého z hraničních přechodů je tok nákladu přerozdělen na zbývající fungující přechody, což dále zvyšuje jejich pracovní vytížení a čekací doby.


Jaké další specifické výzvy jsou na tomto trhu nákladní dopravy?

Každá provincie Číny samostatně rozhoduje o tom, jak regulovat práci na hraničních přechodech. Každý hraniční přechod má proto svá pravidla pro organizaci odbavení, která se navíc mohou také měnit. Neexistují jednotná pravidla pro překračování hranic.


Někdy je z čínské strany (nejčastěji na hraničních přechodech mezi Čínou a Kazachstánem) požadavek používat pouze izotermické a chladírenské návěsy, protože plachtové návěsy není možné účinně dezinfikovat. Dovoz do Číny je omezen také druhem nákladu, některé jejich klasifikace lze dovézt pouze přes určitá kontrolní stanoviště.


Dalším rysem přepravního trhu do/z Číny je kontrola front místními podniky a správami na příjezd vozidel do nakládacích zón z ruské strany. Je zřejmé, že zájmy místních (dálněvýchodních, zabajkalských i kazašských) dopravců jsou lépe sledovány díky užším obchodním vazbám. „Outsideři“ ze západních regionů tam nejsou příliš vítáni, mají velké potíže s frontami na nakládku, absolvováním požadovaných procedur a dokonce i s bezpečností vozidel, nákladu a řidičů.


Existují kvůli značným rizikům zpoždění nějaké cenové prvky pro dodávky zboží z Číny po silnici?

Ve fázi stanovení sazeb pro naše zákazníky stanovujeme standardní čekací dobu na příjezd na konkrétní hranici na základě aktuální situace a snažíme se ji udržet maximálně na měsíc, protože situace se neustále mění. Okamžitě s klientem dohodneme podmínky prostojů z viny odesílatele/příjemce/zasílatele, abychom se později mohli podělit o náklady, pokud jejich vznik nezávisí přímo ani na nás, ani na našem zhotoviteli/zprostředkovateli. V podmínkách nejistoty se stálí zákazníci často setkávají na půli cesty, koordinují takové dodatečné náklady, flexibilní přístup k vnímání rizik a mimořádných situací.


S klienty, kteří na tomto trhu teprve začínají, je to složitější. Tito zákazníci, zvyklí na přepravu s transparentními vysoce konkurenčními cenami, srozumitelnými dodacími lhůtami, odloženými platbami a dalšími podmínkami, nevnímají vždy s pochopením normy, které se již formovaly v relativně novém čínském směru silniční dopravy.


Jak můžeme minimalizovat zpoždění zboží na čínských hranicích?

V zásadě nelze předvídat karanténní uzavření hraničních přechodů - toto riziko není minimalizováno žádnými opatřeními.


Aby se zkrátilo čekání na hranicích, globální logistické společnosti potřebují mít na místě zástupce, kteří mohou hájit zájmy společnosti v místních obchodních kruzích a správách. Na pozadí rostoucího problému dnešního trhu na Dálném východě (Zabajkalsk a na čínsko-kazašské hranici) se objevilo mnoho návrhů na takové zprostředkování od lidí, kteří ve skutečnosti nejsou schopni řešit vznikající problémy. Museli jsme například změnit několik takových zprostředkovatelů, než jsme v oblastech Zabajkalského a Primorského území našli opravdu dobré zástupce, kteří mají váhu v místním podnikatelském prostředí a účinně chrání naše zájmy ve statutu oficiálních zaměstnanců společnosti.


Kdo určuje kontakt s čínským dopravcem?

My a úroveň této interakce je nesmírně důležitá, protože čínský dopravce ve skutečnosti dělá polovinu práce. Vzhledem k tomu, že z opatření COVID vyplývá nemožnost kontroly procesu nakládky naším řidičem, který převezme naložený přívěs již s plombou, musí být náš čínský dodavatel maximálně spolehlivý a ověřený. Je našima očima a ušima v uzavřené zemi a velmi důležitou součástí konečného výsledku bezpečného a zdravého doručení nákladu příjemci.


Máme postup ověřování dodavatelů, a to i v Číně, a vždy máme na výběr ze tří nebo čtyř operujících dopravců, což nám umožňuje rozvíjet vztahy s nimi, být konkurenceschopní v cenách za domácí logistiku a neustále zlepšovat úroveň služeb pro naše zákazníky.