Spedice ve společnosti TELS CARGO - KOMPLEXNÍ SCHÉMA DORUČENÍ NÁKLADU "NA KLÍČ"

  • Co znamená spedice jako služba logistického trhu, kdy je nezbytná a kdy se jí lze vyhnout?
  • Při absenci možnosti přímé silniční přepravy je nutné kontaktovat spediční společnost pro organizaci doručení zboží?
  • Jaký je rozdíl mezi spedičními službami nabízenými přepravními a spedičními společnostmi? Jak vysoká je spolehlivost a pohodlí v obou případech?
  • Proč zapojovat dopravce třetích stran, když si můžete zajistit doručení vlastním transportem po celé trase?
  • Jaké další služby nabízí TELS CARGO v rámci spediční služby?

Oleg Ostapovich, obchodní ředitel TELS CARGO

Co znamená spedice jako služba logistického trhu, kdy je nezbytná a kdy se jí lze vyhnout? 

V zaběhlé terminologii odvětví logistiky spediční služba znamená organizaci dodání zboží na klíč se zajištěním všech potřebných postupů a činností: vyhledávání přepravních, nakládacích a vykládacích operací, evidence přepravní dokumentace, související služby (pojištění, celní odbavení atd.). 

Spediční služba je nezbytná pro organizaci komplexní přepravy, jako je dodávka zboží s různými druhy dopravy nebo několika dopravci, přeprava těžkého a nadrozměrného nákladu, sběrná zásilka, dodání zboží v několika fázích se skladovým zpracováním atd. 

V případech, kdy lze dodávku provést jedním vozidlem ze skladu odesílatele do skladu příjemce, je spediční služba vlastně redukována na vyhledání přepravce a vystavení přepravní dokumentace. Zkušený zákazník je schopen takový soubor úkonů provést sám a často raději kontaktuje přímo přepravní společnost než spediční zprostředkovatelskou společnost. Za zmínku stojí, že v současné situaci se výrazně snížily možnosti přímé silniční dopravy mezi zeměmi EU a EAEU v důsledku vzájemných sankcí (více o situaci a dostupných řešeních si přečtěte „Přímý silniční dopravce z/do EU „pro všechny příležitosti“). Dnes je hlavním schématem dodávek v tomto směru opětovné připojení návěsu nebo překládka nákladu na hranici. 

Při absenci možnosti přímé silniční přepravy je nutné kontaktovat spediční společnost pro organizaci doručení zboží? 

Při absenci možnosti přímého doručování zboží po silnici je ve většině případů nutné obrátit se na služby spedičních společností, protože ne všichni silniční dopravci nabízejí vlastní spediční služby, nebo je jejich úroveň kompetence nedostatečná pro kvalitní organizaci komplexní dodávky.

TELS CARGO nabízí svým zákazníkům spediční služby na velmi kvalitní úrovni s širokou škálou souvisejících služeb. V situacích, kdy není možné doručení nákladu jedním vozidlem, sami vybíráme přepravce v EU a neseme plnou odpovědnost vůči zákazníkovi za úspěšné doručení. Podobné služby poskytujeme pro dodávky zboží do/z Číny. 

Jaký je rozdíl mezi spedičními službami nabízenými přepravními a spedičními společnostmi? Jak vysoká je spolehlivost a pohodlí v obou případech? 

Předpokládá se, že spediční společnosti mají více kompetencí v oblasti spedice, protože to je jejich hlavní předmět podnikání, a dopravní společnosti specializující se na přepravu ve svém segmentu nemají dostatečnou úroveň kompetencí k poskytování vysoce kvalitních spedičních služeb. Tento názor je částečně pravdivý, ale ne vždy. 

Zejména spediční službu TELS CARGO realizují specialisté s mnohaletou (často i více než 10letou) zkušeností v mezinárodní spedici. Úroveň řízení a obchodních procesů v tomto podnikání jsou budovány nejen podle norem ISO, ale také s přihlédnutím ke zvýšeným požadavkům řady našich největších zákazníků – nadnárodních korporací. 

Když dopravní podnik získá kompetenci nabízet vysoce kvalitní spediční služby, vytvoří se pro zákazníka řada významných výhod: 

1) Při stejném výsledku je celý rozsah prací proveden menším počtem dodavatelů, což snižuje riziko nejrůznějších nesrovnalostí a problémů v komunikaci. 

2) I se zapojením cizích dodavatelů provádí dopravní podnik část prací vlastními silami, plně pod svou vlastní kontrolou. 

3) Pokud má dodavatel vozidla registrovaná v zemích EU a Ruské federaci/Bělorusku, je možné doručit náklad do/z EU zcela vlastním transportem i při opětovném připojení návěsu na hranici. 

Přeprava TELS CARGO české a ruské registrace dává našim zákazníkům takovou možnost. Další překážkou pro ruské a běloruské firmy při zavádění spedičních služeb byla obtížnost placení za služby evropských dodavatelů – mezinárodní finanční transakce jsou často blokovány kvůli sankcím. TELS CARGO má v České republice vlastní podnik, ze kterého probíhají platby evropským protistranám, což odstraňuje rizika neplacení a výrazně zvyšuje důvěru evropských dopravců v nás. 

Proč zapojovat dopravce třetích stran, když si můžete zajistit doručení vlastním transportem po celé trase?

 K zapojení třetích stran autodopravců může dojít se souhlasem klienta ve dvou případech: 

1) nutnost urgentní dopravy s plně obsazeným vlastním transportem (i když v první řadě se snažíme naložit vlastní transport); 

2) snížení nákladů zákazníka.  

V současném prostředí jsou sazby na přímé dodávky zboží mezi EU a Ruskou federací mimo Bělorusko velmi vysoké. Vícenásobný nárůst nákladů je způsoben nárůstem délky tras a prudkým poklesem přepravní kapacity na trase. Možnost přepřahu na hranici je často cenově výhodnější, a to i s ohledem na spediční složku - na trhu je dostatek vnitroevropských dodavatelů nabízejících služby za atraktivní ceny. 

Často je výhodou přilákání dvou dodavatelů i pro přepravu v rámci EU, protože celkové náklady na přepravu na „dvou ramenech“ jsou nižší než sazba například přímé přepravy z Varšavy do Španělska – to je realita dnešního trhu a snažíme se je zohlednit při optimalizaci logistických rozpočtů našich klientů. 

Jaké další služby nabízí TELS CARGO v rámci spediční služby? 

Existují i další služby naší společnosti, kde je součástí spediční složka - např. doručování malosériových zásilek v rámci sběrných zásilek. TELS CARGO samostatně organizuje svoz a konsolidaci zboží v EU s následnou expedicí vlastní dopravou (více).  

Nabídka spedičních služeb dále zahrnuje: asistenci při přípravě přepravní dokumentace; pomoc při celním odbavení; široká nabídka služeb skladové manipulace (více); všechny nezbytné postupy pro organizaci přepravy nadrozměrného nákladu; pojištění nákladu; logistické poradenství.