Řízení

Působnost, složení a volba

Model podnikového řízení TELS CARGO si klade za cíl zajistit vysokou úroveň transparentnosti a důvěry v interakcích mezi zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami. Opíráme se o normy legislativy, principy společenské odpovědnosti a provádíme efektivní řízení finančních a ekonomických aktivit společnosti za účelem realizace strategie rozvoje podnikání.

Jednáme výhradně v zájmu společnosti a společnosti, řídíme se filozofií udržitelného rozvoje, která je pro nás nejdůležitějším vodítkem pro vytvoření nejlepší praxe správy a řízení společnosti.

Členové představenstva

Ville Voipio
Ville Voipio

Председатель комитета по кадрам

б. 1974 г., гражданин Финляндии, доктор измерительных технологий. Независимый член совета директоров Vaisala с 2015 г. и председатель с 2021 г. Председатель комитета по кадрам и устойчивому развитию. Конец семестра 2024 г.

Ville Voipio111 Ville Voipio111

Председатель комитета по кадрам

Nomer3 Nomer3

Председатель комитета по кадрам

Lord Lord

Председатель комитета по кадрам

Huasd Huasd

Председатель комитета по кадрам