Doprava nebezpečného zboží

Doprava nebezpečného zboží

Zajistíme spolehlivé doručení nebezpečného nákladu (ADR) plně v souladu s právními požadavky všech tranzitních zemí a organizaci souvisejících služeb.

Manažer kompetentní v problematice přeprav ADR nákladů organizuje:

  • vypracování požadavků na přepravu nákladu po zvolené trase s přihlédnutím ke třídě nebezpečnosti a dalším vlastnostem nákladu;

  • přípravu přepravní dokumentace;

  • získání potřebných povolení;

  • přípravu pokynů pro všechny účastníky procesu - řidiče, nakladače atd.

Zkušený řidič, který je certifikován a schválen pro přepravu ADR nákladů:

  • dohlédne na kvalitu nakládky a zajištění nákladu;

  • volí jizdní režim podle dopravní situace a charakteristik nákladu;

  • dohledné na integritu nákladu během přepravy;

  • v případě nouze bude jednat v souladu s pravidly a pokyny.

Dodatečně bude zajištěna bezpečnost nebezpečného zboží:

  • spolehlivá vozidla ne starší 5 let se sadou možností pro pohodlnou a bezpečnou jízdu;

  • návěsy s vysokým standardem boční pevnosti (код EN 12642 XL) a přídavnými systémy zajištění nákladu.

Navigační systém GPS vám umožní sledovat pohyb vozu v reálném čase.


Další služby nákladní dopravy


Celovozová doprava (FTL)
Celovozová doprava (FTL)

Nabízíme spolehlivé systémy pro doručování zboží po silnici mezi zeměmi Evropské unie, EAEU, balkánským regionem, Středním východem a jihovýchodní Asií.

Přečtěte si více

Dokládková doprava (LTL)
Dokládková doprava (LTL)

Nabídneme možnosti schémat doručení s ohledem na prioritu klienta - rychlejší nebo levnější. Celková doba dodání ve formátu “door to door” je 14-30 dní.

Přečtěte si více

Doprava nadrozměrných a těžkých nákladů
Doprava nadrozměrných a těžkých nákladů

Doprava silniční a zemědělské techniky, výrobních strojů, zařízení a dalšího nadrozměrného nákladu vlastním vozovým parkem s kompletním sortimentem souvisejících služeb.

Přečtěte si více

Doprava vysoce hodnotného a vysoce likvidního zboží
Doprava vysoce hodnotného a vysoce likvidního zboží

Rychlé dodání vysoce hodnotného a vysoce likvidního zboží pod plnou technickou kontrolou, s optimalizací nákladů na celní řízení a spolehlivým pojištěním rizik.

Přečtěte si více

Projektová doprava
Projektová doprava

Dodávka výrobních linek, zařízení a strojů pro průmyslové, obchodní a zemědělské podniky včetně přepravy objemných a těžkých nákladů vlastní dopravou

Přečtěte si více

Spedice
Spedice

Spedice je efektivním řešením logistických problémů s optimalizací nákladů na doručení prostřednictvím našich odborných znalostí.

Přečtěte si více

Doplňkové a související služby
Doplňkové a související služby

Komplexní zákaznický servis znamená pro klienta maximální zjednodušení úkolu organizovat dodávku zboží.

Přečtěte si více

Dodávka zboží z Číny a do Číny
Dodávka zboží z Číny a do Číny

Nákladní doprava z Číny a do Číny na klíč: celá řada služeb pro doručení vašeho nákladu

Přečtěte si více