O TELS CARGO

TELS CARGO

TELS CARGO je mezinárodní dopravní společnost působící na trhu silniční nákladní dopravy na euroasijském kontinentu od roku 2007. Zaměstnává více než 800 lidí v Polsku, České republice, Kazachstánu, Bělorusku a dalších zemích. Vozový park zahrnuje více než 350 vozidel polské, české a kazašské registrace.

Přečtěte si více

Naše Mise:

“Doručujte náklad bezchybně a zároveň přispívejte k udržitelnému rozvoji”

Společnost si od počátku své činnosti kladla za cíl stát se lídrem v efektivitě pracovních procesů a kvalitě poskytovaných služeb s využitím pokročilých technologií, systematickým studiem trendů na trhu a neustálým rozšiřováním svých schopností

Úspěšná implementace tohoto přístupu k práci zajistila společnosti pozici lídra v oboru silniční nákladní dopravy z hlediska kvalitního uspokojování potřeb majitelů nákladu, pohodlných pracovních podmínek pro řidiče a organizace spolehlivých schémat doručování nákladu.

Naše postavení a chápání obchodních výzev ve vztahu k společnosti:

“Chráníme vaše zájmy tím, že vytváříme pohodlná integrovaná dopravní řešení, která přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti.”

Naše hodnoty:

Profesionalita

Pouze profesionálové ve svém oboru mohou zajistit dokonalou kvalitu, což znamená, že náš tým musí být vysoce profesionální. Neustále na tom pracujeme: učíme se od našich zkušených kolegů, učíme se od našich Klientů, přicházíme na to sami - to vše proto, abychom dodali zboží bezchybně

Orientace na výsledek

Úroveň vzdělání, znalost techniky, efektivní pracovní postupy, toto vše nebude mít smysl, pokud nebude dosaženo výsledku. Výsledek je ukazatelem skutečných schopností člověka a firmy. Vždy se zaměřujeme na dosažení výsledků, které od nás Klient očekává, a snažíme se je překonat

Připravenost ke změnám.

V rychle se měnícím světě je nutné být flexibilní, umět reagovat na výzvy doby. Stejně důležité je dívat se dopředu rozumět pohybu trhu a představovat si, jaké budou potřeby našich klientů v blízké budoucnosti. Jsme připraveni na změny a hledáme v nich příležitosti.

Slušnost

Schopnost dodržet slovo, respekt a bezvýhradné dodržování dohod je základem každého dlouhodobého vztahu. Jsme si jisti svými sliby, důslední v jejich plnění a poctiví při hodnocení výsledků! Tyto principy jsou základem interakce se zákazníky, obchodními partnery, kolegy a společností jako celkem.

Víra v úspěch

Pochybnost je užitečná, protože pochybnost pomáhá střízlivému posouzení situace a správnému rozhodování. Zároveň je ale nesmírně nutné věřit v úspěch plánu. Nikdy neztrácíme své cíle, věříme v úspěch a hledáme cesty k dosažení výsledků - to je vlastnost vítěze!

VEDENÍ LIDÍ

TELS CARGO je mezinárodní dopravní společnost, která definuje trendy v oboru silniční nákladní dopravy v oblasti technického vybavení dopravy, jízdních podmínek, efektivity pracovních procesů a kvality služeb

about1.png

Historie společnosti TELS CARGO

TELS CARGO je mezinárodní dopravní společnost založená v roce 2007 jako součást skupiny TELS. Během této doby jsme ušli dlouhou cestu, rozvíjeli jsme vlastní odborné znalosti, povyšovali naši profesionalitu na nejlepší mezinárodní standardy nákladní přepravy...

Přečtěte si více

Krátce o TELS CARGO

TELS CARGO je mezinárodní dopravní společnost, která udává trendy v oboru silniční dopravy v oblasti technického vybavení dopravy, jízdních podmínek, efektivity pracovních procesů a kvality služeb.

Přečtěte si více
bus2.png