Spedice

Spedice je efektivním řešením logistických problémů s optimalizací nákladů na doručení prostřednictvím našich odborných znalostí.
 • Calculate
  Vaše jméno / organizace *
  Telefonní číslo *
  E-mailem *
  Místo ODJEZDU *
  CÍN
  Země odjezdu
  Město odjezdu
  Cílová země
  Cílové město
  Index destinace

Spediční služba TELS CARGO zajistí dodání zboží v situacích, kdy:

 • jednoduché přímé doručení jednou silniční dopravou je nemožné nebo nerentabilní;
 • je nutné provést předběžná a doprovodná opatření;
 • je nutné dodávat malosériový náklad jako součást sběrného nákladu;

 • je vyžadována skladová manipulace s nákladem - polepy, značení, přebalování atd.;

 • je potřeba rychlého rozšíření přepravní kapacity.

Hlavním cílem expedice TELS CARGO je vyřešit problém klienta s doručením nákladu podle optimálního schématu s přihlédnutím k prioritám klienta a situaci na trhu. 

Díky personálu zkušených speditérů v kancelářích v 5 zemích máme vlastní a jednotnou smlouvu se zákazníkem:

 • provedeme výběr partnera pro přepravu zboží na územích, kde je z hygienických, politických a jiných důvodů omezen vjezd zahraničních vozidel (EU, Čína);

 • organizujeme překládku nákladu/překládku návěsů na hranicích s plnou kontrolou po celé trase;

 • konsolidujeme sběrné zásilky ve skladech Evropské unie pro další dodávky

Kvalifikovaný speditér:

 • analyzovat úkol a podmínky jeho realizace;

 • nabízet nejlepší řešení za současných okolností;

 • poradit ve všech vznikajících problémech;

 • informovat o nezbytných přípravných opatřeních pro úspěšnou realizaci úkolu;

 • organizuje proces doručení.

V komplexu souvisejících služeb:

 • příprava přepravní dokumentace;

 • pomoc při celním odbavení;

 • pojištění nákladu u spolehlivých pojišťoven.

Specialisté organizující přepravu jsou zákazníkům a řidičům k dispozici 24/7, pohyb nákladu je řízen online. Můžete si být jisti, že spolehlivé informace o pohybu nákladu obdržíte včas podle stanovených kontrolních bodů nebo na vyžádání.


Další služby nákladní dopravy


Celovozová doprava (FTL)
Celovozová doprava (FTL)

ve sklápěcích návěsech přepravou českých, polských, kazašských a dalších registrací, s využitím formátu zrychleného dodání a široké škály souvisejících služeb

Přečtěte si více

Dokládková doprava (LTL)
Dokládková doprava (LTL)

z Evropy, Číny a Turecka s možnostmi dodávek a konsolidačních schémat podle priorit zákazníka a skladové manipulace

Přečtěte si více

Doprava nadrozměrných a těžkých nákladů
Doprava nadrozměrných a těžkých nákladů

vlastní doprava se zkušenými řidiči, pod kvalifikovanou manažerskou kontrolou ve všech fázích přepravy

Přečtěte si více

Doprava nebezpečného zboží
Doprava nebezpečného zboží

v dopravě se zvýšenými bezpečnostními vlastnostmi, v plném souladu s mezinárodními normami a vnitrostátními požadavky tranzitních zemí

Přečtěte si více

Doprava vysoce hodnotného a vysoce likvidního zboží
Doprava vysoce hodnotného a vysoce likvidního zboží

pod plnou organizační a technickou kontrolou, s nízkými náklady na celní a pojistné řízení

Přečtěte si více

Projektová doprava
Projektová doprava

dodávka výrobních linek, zařízení a strojů pro průmyslové, obchodní a zemědělské podniky včetně přepravy objemných a těžkých nákladů vlastní dopravou

Přečtěte si více

Dodávka nákladu s řízenou teplotou
Dodávka nákladu s řízenou teplotou

k dodávkám zboží se specifickým teplotním režimem používáme chladírenské vozy vybavené specializovanými chladicími systémy. Ty umožňují přesně regulovat teplotu uvnitř vozu, aby bylo během přepravy zachováno požadované klima pro náklad.

Přečtěte si více

Doplňkové a související služby
Doplňkové a související služby

Komplexní zákaznický servis znamená pro klienta maximální zjednodušení úkolu organizovat dodávku zboží.

Přečtěte si více