Historie dopravní společnosti TELS CARGO

Založení společnosti (2007)

Dopravní společnost TELS CARGO byla založena na podzim roku 2007 jako součást skupiny společností TELS jako zcela samostatná společnost s vlastními cíli a strategií rozvoje. Nový účastník logistického trhu, který od samého počátku stavěl svou práci podle vysokých standardů evropské značky, zahájil rychlý start.

Založení společnosti (2007)

Vstup na trh (2008-2009)

Během prvního roku bylo do vozového parku společnosti zakoupeno 40 tahačů a návěsů evropských značek, v nejkratším možném čase byl personál podniku obsazen řidiči a špičkovými odborníky. V podmínkách začínající světové hospodářské krize společnost vykázala na trhu silniční nákladní dopravy EU-SNS nebývalé výsledky - průměrný roční nájezd automobilu v mezinárodní dopravě činil 140 000 km.

Na počátku své činnosti management společnosti prochází certifikací na shodu s mezinárodními normami ISO 9001 a ISO 14001. Vozový park a řidiči jsou schváleni pro přepravu nebezpečných nákladů.

V návaznosti na vysoké standardy zákaznických služeb a péče o pracovní podmínky řidičů vybavuje TELS CARGO jako první na trhu celý vozový park navigačními systémy GPS a návěsy s posuvnou střechou, která usnadňuje a urychluje nakládací procesy. Řidiči jsou vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Od roku 2009 politika společnosti v oblasti péče o životní prostředí určuje pravidla pro nákup vozidel pouze s vysokými ekologickými standardy - ne nižšími než EURO V.

Vstup na trh (2008-2009)

Cílem je být lídrem v kvalitě služeb (2010-2013

TELS CARGO se snaží rozvíjet a posilovat image společnosti, která poskytuje referenční kvalitu logistických služeb a udává trendy na trhu silniční dopravy. Jedná se o celkové vybavení vozového parku satelitními sledovacími systémy, nákup plachtových návěsů se zvýšenou pevností s posuvnou střechou a zesílenými systémy zajištění nákladu, nákup tahačů pouze s automatickou převodovkou od roku 2012, investice do vozového parku pro potřeby zákazníků atd.

Pro zvýšení spolehlivosti plnění závazků vůči zákazníkům a zlepšení jízdních podmínek bylo rozhodnuto o neustálé aktualizaci vozového parku - maxilální stáří vozidel je stanoveno ne starší 5 let. Nové vybavení vstupující do vozového parku je vždy modernější, technologicky vyspělejší, hospodárnější a šetrnější k životnímu prostředí.


Cílem je být lídrem v kvalitě služeb (2010-2013

Nové standardy partnerství (2014-2017)

V roce 2014 prokázala společnost TELS CARGO nebývalou úroveň partnerství pro trh přepravních služeb nákupem 80 vozidel s návěsy MEGA najednou pro potřeby jednoho ze svých Klientů a zdvojnásobením svého vozového parku. Investice takového objemu v rámci dlouhodobých smluv s klientem zůstávají příkladem mimořádné flexibility, schopnosti explozivního rozvoje a připravenosti přizpůsobit business potřebám klientů.

Díky schopnosti efektivní partnerské interakce zvyšuje TELS CARGO objem spolupráce s podniky automobilového průmyslu, kde jsou požadavky na spolehlivost a včasné dodávky obzvláště vysoké.

Za účelem rozšíření nabídky svých služeb vstupuje společnost na trh přepravy nadrozměrných nákladů. Vozový park je vybaven plachtovými nízkorámovými návěsy, které lze demontovat na plošiny pro přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů. Tento přístup k utváření vozového parku umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků a efektivněji provozovat vozový park.

TELS CARGO jako jedna z prvních na trhu nabízela služby mimořádného doručení zboží po silnici. Vestavěná logistická schémata, která zahrnují výměnu řidičů na stanovených místech na trase, umožňují regulovat dobu dodání zboží a organizovat nepřetržitý pohyb vozidel při dodržení všech požadavků na způsob práce a odpočinek řidičů. Tento typ služeb poskytuje zákazníkům další příležitosti k zajištění nepřetržitého zásobování jejich podniků.

Nové standardy partnerství (2014-2017)

Rozšíření geografické přítomnosti (2018-2019)

Společnost TELS CARGO byla jednou z prvních, která organizovala přepravu zboží svými automobily hluboko do Číny. Získané zkušenosti a navázané obchodní vztahy nám umožňují pokračovat v úspěšném rozvoji služeb silniční dopravy do/z Číny, a to i za přísných karanténních omezení.

V roce 2019 vozový park společnosti zahrnuje více než 350 vozidel ekologických norem EURO V a EURO VI.

Rozšíření geografické přítomnosti (2018-2019)

Vývoj v jakýchkoli podmínkách (2020-2021)

Navzdory hluboké globální ekonomické krizi, která se rozvinula na pozadí pandemie COVID-19, TELS CARGO nadále dodržuje všechny dohody se zákazníky a směřuje k novým cílům.


Vývoj v jakýchkoli podmínkách (2020-2021)

Překonávání výzev (2021-2022)

Geopolitická, ekonomická a zahraničně-obchodní realita neustále upravuje strategii rozvoje společnosti a motivuje nás k vytváření nových produktů, tras a systémů doručování nákladu pro naše zákazníky.

Ukončení akutní fáze pandemie COVID-19 a v důsledku toho omezení "covidových omezení", stejně jako vysoká odbornost a zkušenosti, položené v předchozím období činnosti společnosti, nám umožnily upravit a úspěšně realizovat strategické plány rozvoje činnosti společnosti TELS CARGO. 

Směr nákladních přeprav s Čínou se dynamicky rozvíjí. Jako jedni z prvních jsme našim zákazníkům nabídli silniční přepravu dodávek kompletních nákladů do/z Číny a dále jsme rozšířili portfolio služeb o prefabrikované, nebezpečné a nadrozměrné náklady. 

V roce 2022 jsme aktivně využívali nové logistické trasy a přepravní koridory a rozšířili jsme flotilu vozidel působících v Číně. Mimo jiné jsme aktivně pracovali na severojižním koridoru, který spojuje severní země se Středním východem, Tureckem a přístupem k Indickému oceánu. 
V podmínkách sankčních omezení jsme jako jedni z prvních připravili infrastrukturu pro zahákování a překládku tahačů ve směru EU-EU.

Otevření našich kanceláří v Almaty (Kazachstán) bylo v roce 2022 načasováno. S rostoucím objemem nákladní dopravy z východních a jižních směrů nám přítomnost v jejich lokalitách umožnila optimalizovat logistiku a předkládat našim zákazníkům nejlepší nabídky, přizpůsobit naše přístupy složitým přepravním a logistickým požadavkům.

Globální vnější změny přiměly náš tým k rychlejší reakci, větší flexibilitě a proaktivitě.

Změny ovlivnily obchodní model a interní procesy. V měnícím se prostředí jsme přepracovali naše personální požadavky ve prospěch posílení potřebných odborných kompetencí, jako je připravenost na změny a orientace na výsledky. Využili jsme inkluzivní podmínky a nové formáty rozvoje zaměstnanců ve společnosti. 

Vznikla nová strukturální jednotka, obchodní oddělení, která sjednotila naše regionální obchodní oddělení do jednoho celku s úkolem zlepšit kvalitu služeb pro naše klienty a rychlost reakce na jejich požadavky a potřeby.

Stálá pozornost je zaměřena na sjednocení a automatizaci obchodních procesů s využitím nejnovějších IT-technologií.

Po získání plné ekonomické nezávislosti po reorganizaci skupiny společností TELS působí společnost od roku 2022 pod novou značkou TELS CARGO.  

Naším cílem je optimalizovat stávající zdroje, zvyšovat efektivitu provozního řízení, podporovat inovativní procesy a usilovat o rozvoj lidského kapitálu a zlepšování životního prostředí.

Nové výzvy a změny (2023)

Rok 2023 byl ve všech oblastech ekonomiky zemí, kde TELS CARGO působí, ve znamení dalších změn, které se dotkly především odvětví logistiky.
Naše společnost se snažila rychle reagovat na nové výzvy, nabídla trhu silniční nákladní dopravy nové služby a zvýšila počet zemí, do kterých a ze kterých našim zákazníkům dodáváme náklad, na 50.

Pokračovali jsme ve spolupráci s tak vysoce vytíženými destinacemi, jako je Čína-Rusko-Čína, Turecko-Rusko-Turecko, a přidali jsme alternativní trasy pro doručení nákladu. Aktivně jsme se podíleli na rozvoji dopravy a logistiky severojižního koridoru spojujícího země EAEU s Tureckem, Íránem a dále přístupem do Indie. Abychom našim zákazníkům poskytli další možnosti pro dodávky zboží z Číny do zemí EU, začali jsme využívat „Transkaspickou mezinárodní dopravní cestu“, která vede z Číny přes Kazachstán, Ázerbájdžán, Gruzii, Turecko do zemí EU. .

Vozový park přívěsů byl doplněn o nové nízkopodlažní tahače pro přepravu těžkých (až 38 tun) a velkorozměrových nákladů. Zakoupili jsme také chladírenské návěsy pro přepravu zboží za teplotních podmínek (-18 C - + 25 C), včetně nebezpečného zboží (ADR) za teplotních podmínek.
Aktivně jsme rozvíjeli čínský směr: zvýšili jsme počet vozidel v tomto směru, posílili tým o profesionální logistiky se znalostí čínského jazyka.

Výrazně jsme rozšířili nabídku služeb pro přepravu konsolidovaného nákladu. V roce 2023 se oddělení sběrné přepravy stalo jednou z klíčových divizí společnosti a nyní organizuje dodávky z Číny, Mongolska, zemí EAEU, Turecka, zemí EU do/z Ruska.

  • – TransLogistica Kazachstán 2023
  • – Logitrans 2023
  • – Čínský (Shenzhen) mezinárodní veletrh logistiky a dodavatelského řetězce 2023

V průběhu roku jsme se potýkali s obtížemi spojenými se změnami logistických tras a přeshraničních vztahů mezi zeměmi. Proaktivní jednání týmu TELS CARGO však umožnilo udržet a posílit naši pozici na trhu, rozvíjet vzájemně výhodné vztahy s klienty a partnery TELS CARGO a nabízet nové služby a trasy.

Nové výzvy a změny (2023)