Odvětví a klienti

Prioritou společnosti TELS CARGO je navázání silných, oboustranně výhodných, partnerství s našimi klienty

Odvětví a klienti

Prioritou společnosti TELS CARGO je navázání silných, oboustranně výhodných, partnerství s našimi klienty, kvůli nimž se snažíme být bezúhonní při vyřizování požadavků na dodání zboží.

Abychom dosáhli plného souladu s očekáváními našich Klientů, jsme připraveni přizpůsobit naše obchodní procesy, školit manažery a řidiče individuálním požadavkům, zavádět do práce nové pokyny a klíčové ukazatele.

Naše společnost má odborné znalosti a kompetence v oblasti logistiky pro automobilový a strojírenský průmysl. Efektivní formát Just-in-time zajišťuje včasné dodávky na výrobní linku.

S přepravou zemědělských strojů vlastním vozovým parkem máme bohaté zkušenosti.

Portfolio TELS CARGO také zahrnuje významné objemy přeprav:
  • stavebních materiálů;
  • produktů chemického průmyslu;
  • výrobků dřevozpracujícího průmyslu;
  • přísad do krmiva;
  • papíru a lepenky;
  • plastů a výrobků z nich;
  • alkoholických a nízkoalkoholických výrobků;
  • elektroniky.
  • obráběcí stroje a výrobní linky

Mezi naše klienty patří největší nadnárodní korporace, obchodní, průmyslové a zemědělské podniky.

Naši klienti